Zuvala (Полуфабрикаты)

Zuvala (Полуфабрикаты)

30-60 минут
15 000 сум
Чебуреки
Чебурек с зеленью Zuvala (Полуфабрикаты)
Чебурек с зеленью
4 900 сум
Чебурек с картошкой Zuvala (Полуфабрикаты)
Чебурек с картошкой
4 900 сум
Чебурек с мясом Zuvala (Полуфабрикаты)
Чебурек с мясом
6 000 сум
Чебурек с сыром Zuvala (Полуфабрикаты)
Чебурек с сыром
5 000 сум
Пельмени
Пельмени с говядиной Zuvala (Полуфабрикаты)
Пельмени с говядиной
45 000 сум
Пельмени с говядиной разноцветные Zuvala (Полуфабрикаты)
Пельмени с говядиной разноцветные
45 000 сум
Пельмени с курицей Zuvala (Полуфабрикаты)
Пельмени с курицей
32 900 сум
Вареники
Вареники с грибами Zuvala (Полуфабрикаты)
Вареники с грибами
35 000 сум
Вареники с картошкой Zuvala (Полуфабрикаты)
Вареники с картошкой
30 000 сум
Вареники с творогом Zuvala (Полуфабрикаты)
Вареники с творогом
30 000 сум
Манты
Манты с говядиной Zuvala (Полуфабрикаты)
Манты с говядиной
6 000 сум
Хинкали
Хинкали Zuvala (Полуфабрикаты)
Хинкали
5 900 сум
Самса
Самса с зеленью Zuvala (Полуфабрикаты)
Самса с зеленью
4 400 сум
Самса с курицей и сыром Zuvala (Полуфабрикаты)
Самса с курицей и сыром
4 500 сум
Самса с мясом Zuvala (Полуфабрикаты)
Самса с мясом
5 000 сум
Самса с мясом и с картошкой Zuvala (Полуфабрикаты)
Самса с мясом и с картошкой
4 000 сум
Равиоли
Равиоли Zuvala (Полуфабрикаты)
Равиоли
45 000 сум
Сырники
Сырники Zuvala (Полуфабрикаты)
Сырники
6 000 сум